Zákaz platieb v hotovosti

Zákonom č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti bola zavedená kontrola nad hotovostnými platbami a zákaz platieb v hotovosti od určitej zákonom stanovenej sumy. Porušenie zákazu je sankcionované.

Platbou v hotovosti sa podľa § 2 zákona rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom.

Rozhodujúce obmedzenie (zákaz) platby v hotovosti je vyjadrené v § 4 uvedeného zákona. Podľa odseku 1 tohto paragrafu sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 EUR. V odseku 2 je zakázaná platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 EUR a to medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi. Čítať ďalej