Zmluva o pôžičke: Poskytnutie pôžičky na iný účet ako je účet dlžníka

Zmluva o pôžičke podľa § 657 a § 658 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, je zmluvou reálnou, t.j. nestačí len dohoda o jej obsahu, ale k jej platnosti je potrebné aj odovzdanie predmetu pôžičky (napr. peňazí) zo strany veriteľa dlžníkovi, inak zmluva nevznikne. Odovzdanie veci, peňazí, alebo zaslanie peňazí ako pôžičky na účet dlžníka je preto dôležitou súčasťou zmluvného vzťahu z pôžičky. Čítať ďalej

Zmluva o pôžičke

Jedným z častých právnych vzťahov uzatváraných ako medzi občanmi, tak aj medzi podnikateľmi, je návratné poskytnutie peňazí, alebo tiež pôžička. Osoba, ktorá poskytuje pôžičku sa nazýva veriteľ, osoba ju prijímajúca dlžník. Čítať ďalej