O nás

Advokátska kancelária UHAĽ s.r.o. vznikla v roku 2012. Spoločnosť založil jediný zakladajúci spoločník JUDr. Maroš Uhaľ, ktorý je zároveň konateľom spoločnosti.

Pred vznikom spoločnosti bol JUDr. Maroš Uhaľ spoločníkom advokátskej kancelárie Abelovský-Uhaľ (od roku 2000 do roku 2008) a po osamostatnení sa poskytoval právnu pomoc ako advokát – fyzická osoba (od roku 2008 do roku 2011). Na základe zmluvy o predaji podniku nadobudla spoločnosť Advokátska kancelária UHAĽ s.r.o. podnik od JUDr. Maroša Uhaľa a stala sa jeho právnym nástupcom vo všetkých oblastiach jeho advokátskej činnosti a to počínajúc dňom 1. januára 2012.

Advokátska kancelária poskytuje právnu pomoc v rozmanitých oblastiach práva, najmä v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, správneho práva, pracovného práva, trestného práva a v ďalších právnych odboroch. Zameriava sa na zastupovanie klientov v súdnych sporoch, ako aj na zmluvnú a inú právnu agendu. Právne služby poskytuje ako pre domácich, tak aj pre zahraničných klientov, najmä podnikateľov, ale poskytuje právnu pomoc aj občanom.

Vzhľadom na vysokú odbornosť a dostatočné skúsenosti zamestnancov kancelárie, spoločnosť je schopná zabezpečiť pre klientov komplexné právne služby, vrátane dlhodobého zastupovania vo všetkých právnych veciach, ktorými bude kancelária poverená. Spoločnosť sa zameriava nato, aby služby boli poskytované na vysokej odbornej úrovni a včas, čo zabezpečuje dostatočné personálne obsadenie kancelárie. Právne služby poskytuje kancelária v slovenskom a anglickom jazyku. Advokátska kancelária UHAĽ s.r.o. sídli v centre mesta Zvolen na ulici Štefana Moyzesa 9877/43 vo vlastných priestoroch. Pre klientov je zabezpečené parkovanie pri budove spoločnosti.