Zamestnanci

JUDr. Maroš Uhaľ

JUDr. Maroš Uhaľ sa narodil 30. septembra 1970 v Košiciach. V roku 1994 štátnou skúškou úspešne ukončil štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rokoch 1994 až 1997 pôsobil ako justičný čakateľ najprv na Okresnom súde vo Zvolene a potom v Dolnom Kubíne. V roku 1997 úspešne zložil sudcovskú skúšku. Od roku 1997 do roku 2000 pôsobil ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii JUDr. Miroslava Abelovského vo Zvolene. V roku 2000 sa stal advokátom a zároveň spoločníkom Advokátskej kancelárie Abelovský-Uhaľ. V roku 2008 založil vlastnú advokátsku kanceláriu. Zameriava sa na oblasť obchodného, občianskeho a pracovného práva, ako aj na oblasť správneho práva. Hovorí slovensky a anglicky.

Mgr. Natália Gabrišová

Mgr. Natália Gabrišová sa narodila 17. októbra 1989 vo Zvolene. V roku 2016 štátnou skúškou úspešne skončila magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od júna 2014 pôsobila ako právny praktikant v Advokátskej kancelárii UHAĽ s.r.o. Od mája 2016 pracuje v Advokátskej kancelárii UHAĽ s.r.o. ako advokátska koncipientka. Preferovanými oblasťami práva sú občianske, pracovné, správne a obchodné právo. Hovorí slovensky a anglicky.

 Mgr. Kristína Geciová

Mgr. Kristína Geciová sa narodila 6. mája 1992 v Banskej Bystrici. V roku 2016 úspešne skončila magisterské štúdium na Právnickej Fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas roka 2016 pracovala pre občianske združenie zamerané na ochranu práv spotrebiteľa a následne ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii Mgr. Július Ernek s.r.o. v Banskej Bystrici. Od marca 2017 pracuje v Advokátskej kancelárii UHAĽ s.r.o. ako advokátska koncipientka. Preferovanými oblasťami práva sú občianske, obchodné a ústavné právo. Hovorí slovensky, anglicky a francúzsky.

 Ing. Jana Ambrošová

Ing. Jana Ambrošová sa narodila 16. februára 1975 vo Zvolene. Od roku 1993 pracovala ako pomocná účtovníčka a neskôr ako mzdová účtovníčka vo firme DEVON, s.r.o. vo Zvolene. Od roku 2008 pracovala ako referentka obchodu vo firme FOR SPORT, s.r.o. v Banskej Bystrici. V roku 2013 štátnou skúškou úspešne ukončila štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene, odbor manažment podniku. Od decembra 2013 pracuje ako asistentka v Advokátskej kancelárii UHAĽ s.r.o.